Veľa klientov má dilemu s tým, kedy je potrebné uhradiť prvé poistné na novozaloženej poistnej zmluve. K tejto otázke dochádza najmä vtedy, pokiaľ už klient nejaké poistenie založené mal, nakoľko je štandardne pri zrušení zmluvy 6-týždenná výpovedná lehota a počas tejto lehoty je klient ešte krytý v pôvodnom poistení.

 

Firemné údaje

Registračné číslo NBS:  250314
Typ osoby: právnická osoba 
IČO:  52608671

DIČ: 2121087452

Meno: FINANCIE SK, s.r.o.

Adresa: Podtatranská 21

Mesto: 05801 Poprad

 

Kontakt

Mobil:  0918 028 619 

Napísať správu

 

Skupina FINANCIE SK, s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie ako podriadený finančný agent na základe zmluvy so samostatným finančným agentom, ktorým je spoločnosť FinCo Services, a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 848 979. FinCo Services, a.s. je zapísaná v zozname samostatných finančných agentov vedenom NBS pod registračným číslom 4030 

 

 

Copyright © 2019 RRMN.SK. Všetky práva vyhradené! Created by Joomdev l Úprava Neexistujete.sk.